Ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen.

In een ouderschapsplan worden de wensen en afspraken die de ouders overeenkomen vastgelegd en deze zijn bindend.

Voor kinderen is een scheiding vaak slecht.
 Vooral scheidingen waarbij ex-partners blijven ruziën, hebben een negatief effect op kinderen. Een ouderschapsplan kan de schade beperken. Na een lange parlementaire geschiedenis is op 1 maart 2009 de Wet bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Alle echtscheidingsverzoeken moeten vanaf 1 maart 2009 vergezeld zijn van een ouderschapsplan.

In een ouderschapsplan worden de wensen en afspraken die de ouders overeenkomen vastgelegd en deze zijn bindend. Deze mag afwijken van de gangbare juridische regelgeving. Op basis van het plan praten ouders onder meer over de verdeling van de kosten, bedtijden, een gezond voedingspatroon, schoolkeuze, medische zorg en vakanties. In een ouderschapsplan wordt ook vastgelegd hoe ex-partners elkaar informeren over het leven van hun kinderen. Moeilijke punten in de onderhandeling zijn vaak de rol van de nieuwe partner, de financiële afspraken en het vaststellen van de officiële woonplaats van de kinderen. De mediator helpt u alle nodige zaken te bespreken en gezamenlijk tot goede afspraken te komen.

Wat kost opstellen ouderschapplan ?

€  125 per uur
  • Voor onze bemiddeling berekenen wij een uurtarief van 125 euro exclusief btw ( 19 %).

Reisuren

65 per uur
  • Reisuren worden doorberekend voor 65 euro per uur, waarbij wij een half uur reistijd per mediationsessie voor onze rekening nemen.
De reistijd is natuurlijk afhankelijk van de locatie waar besprekingen worden gevoerd. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat partijen geheel vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.