Hoe werkt mediation in de praktijk? 

Voordat de mediation begint, ondertekent u een overeenkomst waarin staat dat u zich zult inspannen het conflict door mediation op te lossen. U moet bevoegd zijn deze overeenkomst te ondertekenen.  

  • Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is: het probleem lijkt onoplosbaar. Toch kan de impasse doorbroken worden. De mediator is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties. Hij of zij heeft inzicht in het gedrag en de manier waarop mensen communiceren die in een conflict gewikkeld zijn. Hij of zij zorgt ervoor dat u rustig kunt praten en dat de ander begrijpt wat u bedoelt. Als duidelijk is waar het conflict precies omdraait, zoekt u gezamenlijk met de mediator naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De mediator stimuleert u in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven. Is de oplossing eenmaal gevonden, dan ondertekent u beiden een vaststellingsovereenkomst, welke juridisch bindend is: u moet zich hieraan houden. 
  • Bij mediation wordt u niets opgelegd, er zijn geen verliezers. Als u naar de rechter stapt, volgt er meestal een ingewikkelde juridische procedure die veel tijd, geld en energie kost. Bovendien kan een rechtszaak leiden tot emotionele schade. Mediation laat beide partijen volledig in hun waarde en resulteert in een duurzame oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.
  •  Een mediationprocedure is alleen zinvol als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan zoals: mediation werkt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en onpartijdigheid. U moet gemotiveerd zijn het conflict samen op te lossen. U verbindt zich vooraf tot geheimhouding. De mediator is strikt onpartijdig. Hij of zij legt u van tevoren uit wat de spelregels zijn: u moet zich actief inzetten om het conflict op te lossen en u moet zich aan normale omgangsvormen houden.