Wat is mediation?

Hoe werkt mediation in de praktijk? 

  1. Mediation of conflictbemiddeling is bij uitstek een alternatief voor vaak kostbare en langdurige juridische procedures. Mediation is een manier om conflicten zelf op te lossen. Bijvoorbeeld verstoorde arbeidsverhoudingen, een echtscheiding of een omgangsregeling.
  2. Bij mediation zoekt u samen naar een oplossing die voor beide patijen aanvaardbaar is. Dit gebeurt onder de deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator. Hij of zij stimuleert en begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing. En die is er, voor vrijwel elk conflict, waarmee alle betrokken tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen door mediation worden opgelost. Zowel in persoonlijke als zakelijke kwesties. 
  3. Een groot voordeel  van mediation is dat geen "uitspraak van bovenaf"wordt opgelegd, maar dat partijen samen bepalen hoe de oplossing eruit ziet. Mediation kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschiloplossing. De belangrijkste daarvan zijn:
- Snel en flexibel
- Kostenbeheersing
- Informeel, maar vertrouwelijk en besloten
- Toekomstgericht, met ruimte voor creatieve oplossingen
- De belangen staan centraal, daardoor geen onnodige beschadiging van relaties en een hoge acceptatiegraad.

Interesse? Voor meer informatie. Klikt u hier.

Hoe werkt mediation in de praktijk? 

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is: het probleem lijkt onoplosbaar. Toch kan de impasse doorbroken worden. De mediator is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties. Hij of zij heeft inzicht in het gedrag en de manier waarop mensen communiceren die in een conflict gewikkeld zijn. Hij of zij zorgt ervoor dat u rustig kunt praten en dat de ander begrijpt wat u bedoelt. Als duidelijk is waar het conflict precies omdraait, zoekt u gezamenlijk met de mediator naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De mediator stimuleert u in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven. Is de oplossing eenmaal gevonden, dan ondertekent u beiden een vaststellingsovereenkomst, welke juridisch bindend is: u moet zich hieraan houden. 


Bij mediation wordt u niets opgelegd, er zijn geen verliezers. Als u naar de rechter stapt, volgt er meestal een ingewikkelde juridische procedure die veel tijd, geld en energie kost. Bovendien kan een rechtszaak leiden tot emotionele schade. Mediation laat beide partijen volledig in hun waarde en resulteert in een duurzame oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Een mediationprocedure is alleen zinvol als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan zoals: mediation werkt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en onpartijdigheid. U moet gemotiveerd zijn het conflict samen op te lossen. U verbindt zich vooraf tot geheimhouding. De mediator is strikt onpartijdig. Hij of zij legt u van tevoren uit wat de spelregels zijn: u moet zich actief inzetten om het conflict op te lossen en u moet zich aan normale omgangsvormen houden.

Voordat de mediation begint, ondertekent u een overeenkomst waarin staat dat u zich zult inspannen het conflict door mediation op te lossen. U moet bevoegd zijn deze overeenkomst te ondertekenen.