Arbeidsconflicten

Waar mensen samen werken ontstaan meningsverschillen.

Een bedrijf geeft een duidelijk en overtuigend signaal aan de werknemer middels inschakeling van een mediator.

Waar mensen samen werken ontstaan meningsverschillen.
Een verstoorde communicatie kan als gevolg van een eenvoudig verschil van mening escaleren tot een arbeidsconflict over bijvoorbeeld werkinhoudelijke zaken, de werkrelatie, arbeidsvoorwaarden, etc. Als dit gebeurt, is de vraag hoe wordt er met het arbeidsconflict omgegaan?

Over het algemeen wordt er in eerste instantie getracht het arbeidsconflict intern op te lossen, in veel gevallen voldoet dit uitstekend. Als dit echter niet lukt, kan het conflict uitmonden in ziekteverzuim of erger: een ontslagprocedure.

Meer en meer gerenommeerde bedrijven schakelen mediators in bij arbeidsconflicten. Uit cijfers van het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) blijkt dat 81 % van de mediations succesvol worden afgerond. 

Een bedrijf geeft een duidelijk en overtuigend signaal aan de werknemer middels inschakeling van een mediator. Hiermee wordt aangegeven dat de problemen en de personen serieus genomen worden en dat men bereid is te investeren in een bevredigende oplossing voor zowel werkgever als werknemer. Dit heeft een uiterst positieve invloed op de goede naam van het bedrijf.

Voordelen werkgever:

- Herstel van de werkrelatie
- Verbetering arbeidsproductiviteit
- Substantiële kostenbesparing met het oog op ziekteverzuim of juridische procedures
- Snelle en efficiënte oplossing
- Invloed op de uitkomst 

Voordelen werknemer:

- Herstel van de werkrelatie
- Snelle en efficiënte oplossing
- Invloed op de uitkomst
- Mogelijkheid om "gehoord" te worden door een onafhankelijke derde 

Mediation voorkomt in veruit de meeste gevallen een escalatie van het conflict. De kans hierop wordt aanzienlijk groter wanneer de mediator in een vroeg stadium wordt ingeschakeld. Het mediationproces wordt dan sneller en daarmee goedkoper afgerond

Wat kost Arbeidsconflicten?

€  125 per uur
  • Voor onze bemiddeling berekenen wij een uurtarief van 125 euro exclusief btw ( 19 %).

Reisuren

65 per uur
  • Reisuren worden doorberekend voor 65 euro per uur, waarbij wij een half uur reistijd per mediationsessie voor onze rekening nemen.
De reistijd is natuurlijk afhankelijk van de locatie waar besprekingen worden gevoerd. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat partijen geheel vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.